Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024
21 C
Athens

ΕΕ: «Εργαλείο» για τη γεωργία, η έρευνα και η καινοτομία

Οι μελλοντικές επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, που απαιτούνται για τη στήριξη της γεωργίας, της δασοκομίας και των αγροτικών περιοχών, θα βρεθούν στο επίκεντρο της Διάσκεψης Γεωργικής Έρευνας της ΕΕ 2023, που ξεκινά στις Βρυξέλλες σήμερα 31 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Ιουνίου 2023.

Εκτός από το πώς η έρευνα και η καινοτομία ωφελούν τους αγρότες, τους δασολόγους και τους ανθρώπους που ζουν σε αγροτικές περιοχές, οι συμμετέχοντες θα έχουν  την ευκαιρία να διαμορφώσουν τη μακροπρόθεσμη ατζέντα της ΕΕ για την έρευνα στον αγροτικό τομέα και το στρατηγικό σχέδιο Horizon Europe 2025- 2027.

Ο αγροτικός τομέας της ΕΕ εξελίσσεται σε ένα μεταβαλλόμενο πλαίσιο, δοκιμάζοντας την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητά του. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα συστήματα γεωργίας και τροφίμων, τα οποία πρέπει να προσαρμοστούν σε ακραία και επαναλαμβανόμενα γεγονότα, όπως ξηρασία ή πλημμύρες. Μόνο ένας ανταγωνιστικός και κοινωνικά βιώσιμος γεωργικός τομέας θα μπορέσει να εκπληρώσει με επιτυχία τους πράσινους στόχους του. Η τεχνολογική, ψηφιακή εξέλιξη, που υποστηρίζεται από ένα ισχυρό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας ανοίγει νέους ορίζοντες.

Οι μεταβάσεις απαιτούν τοπικές λύσεις, που λαμβάνουν υπόψη κάθε περιφερειακή και εθνική κατάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα και η καινοτομία είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ανάπτυξη, την αναβάθμιση και την ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων, τεχνολογικών και κοινωνικών καινοτομιών, πολιτικών και μοντέλων διακυβέρνησης. Αυτό θα επιτρέψει τη μετάβαση προς βιώσιμα συστήματα γεωργίας, δασοκομίας και αγροτικές κοινότητες.

Νέα τεχνολογία

Για παράδειγμα, χάρη στην έρευνα, αναπτύχθηκε μια νέα τεχνολογία για την παραγωγή λιπασμάτων χρησιμοποιώντας ένα μείγμα αέρα, κοπριάς και ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτή τη μέθοδο, οι αγρότες μπορούν να παράγουν το λίπασμα όπου χρειάζεται με σχετικά χαμηλό κόστος.

Η γεωργία ακριβείας επιτρέπει επίσης στους αγρότες να αξιολογούν αποτελεσματικότερα την παραγωγή και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Μπορούν να προσαρμόσουν με ψηφιακά εργαλεία τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν λιπάσματα ή άρδευση, μειώνοντας τις εισροές και τις εκπομπές.

Να σημειωθεί ότι, η ΕΕ είχε διαθέσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τη χρηματοδότηση 180 έργων πολλαπλών παραγόντων για τη γεωργία, τη δασοκομία και την αγροτική ανάπτυξη κατά την επταετία του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2014-2020).

Επίσης, μέσω του «Horizon Europe» 9 δισεκατομμύρια ευρώ διατίθενται για έρευνα και καινοτομία στον τομέα «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον»  μεταξύ 2021 και 2027.

Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από το Horizon Europe θα συμβάλουν στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας  και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», καθώς και στο μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές, στη στρατηγική για το έδαφος, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης κ.ά.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική

Τα κονδύλια από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) συμπληρώνουν τη χρηματοδότηση και τη δράση του «Horizon Europe» για να διασφαλιστεί ότι θα αξιοποιηθούν η έρευνα και η καινοτομία.

Στην τρέχουσα ΚΑΠ, οι χώρες της ΕΕ έχουν προγραμματίσει να υποστηρίξουν τη σύσταση 6.600 ομάδων παραγωγών, αριθμός τριπλάσιος σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2020, οι οποίες θα εργάζονται για την ανάπτυξη τοπικών λύσεων σε τρέχοντα ζητήματα, όπως η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, η ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας, η αποτελεσματικότερη χρήση των υδάτινων πόρων.

Επίσης, σε επίπεδο ΕΕ, σχεδόν 2,1 δισ. ευρώ από το ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη) διατίθενται για τη διευκόλυνση της γνώσης, της ανταλλαγής και της πληροφόρησης. Έξι εκατομμύρια συμμετέχοντες θα επωφεληθούν από συμβουλές, κατάρτιση και ανταλλαγή γνώσεων/συμμετοχή σε έργα καινοτομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας. Περισσότεροι από 200.000 ανεξάρτητοι σύμβουλοι θα υποστηριχθούν στο έργο τους για να βοηθήσουν στη μεταφορά γνώσης και στην αύξηση της καινοτομίας μεταξύ των αγροτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα νέα της ημέρας κάθε πρωί στο email σου!

Δε θα σας στείλουμε ποτέ spam! Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ NEA