Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
24.2 C
Athens

Υδατοκαλλιέργεια: Λιγότερα αλλά ακριβότερα τα εκτρεφόμενα είδη

Αυξημένη κατά 32,9% είναι η αξία και μειωμένη κατά 1,3% η συνολική παραγωγής των εκτρεφόμενων – καλλιεργούμενων ειδών υδατοκαλλιέργειας της χώρας το  2022 συγκριτικά με το 2021.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ για τις υδατοκαλλιέργειες το 2022, η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 141.901,9 τόνους συνολικής αξίας 852.648,2 χιλ. ευρώ, έναντι 143.811,9 τόνων συνολικής αξίας 641.733,5 χιλ. ευρώ το 2021 (πίνακας 1):

Πίνακας 1. Ποσότητα και αξία εκτρεφόμενων – καλλιεργούμενων ειδών, 2021 – 2022

Η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 141.901,9 τόνους συνολικής αξίας 852.648,2 χιλ. ευρώ, έναντι 143.811,9 τόνων συνολικής αξίας 641.733,5 χιλ. ευρώ το 2021

Αναλυτικότερα, οι μεταβολές στην ποσότητα και στην αξία των εκτρεφόμενων – καλλιεργούμενων ειδών, κατά βασική ομάδα ταξινόμησης σε σύνολο χώρας, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 1, είναι οι εξής:

 • Ψάρια: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν αύξηση κατά 0,7% και 33,0% αντίστοιχα, το έτος 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2022 εκτράφηκαν 130.972,2 τόνοι συνολικής αξίας 845.612,5 χιλ. ευρώ, έναντι 130.062,4 τόνων συνολικής αξίας 635.784,2 χιλ. ευρώ το 2021.
 • Καρκινοειδή: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση κατά 16,8% και 21,8% αντίστοιχα, το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2022 καλλιεργήθηκαν 120,1 τόνοι συνολικής αξίας 155,4 χιλ. ευρώ, έναντι 144,4 τόνων συνολικής αξίας 198,7 χιλ. ευρώ το 2021.
 • Οστρακοειδή (δίβαλβα μαλάκια): η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση κατά 20,6% και αύξηση 19,9% αντίστοιχα, το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2022 καλλιεργήθηκαν 10.748,7 τόνοι συνολικής αξίας 6.080,5 χιλ. ευρώ, έναντι 13.539,8 τόνων συνολικής αξίας 5.072,0 χιλ. ευρώ το 2021.
 • Υδρόβια Φυτά-Φύκη: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση κατά 7,3% και αύξηση 18,3% αντίστοιχα, το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2022 καλλιεργήθηκαν 57,5 τόνοι συνολικής αξίας 652,6 χιλ. ευρώ, έναντι 62,1 τόνων συνολικής αξίας 551,6 χιλ. ευρώ το 2021.
 • Αυγοτάραχο: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν αύξηση κατά 6,5% και 15,8% αντίστοιχα, το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2022 καλλιεργήθηκαν 3,4 τόνοι συνολικής αξίας 147,1 χιλ. ευρώ, έναντι 3,2 τόνων συνολικής αξίας 127,0 χιλ. ευρώ το 2021.

Μεταβολές σε ποσότητα και αξία

Οι μεταβολές στην ποσότητα και στην αξία των εκτρεφόμενων – καλλιεργούμενων ειδών, κατά κατηγορία υδάτων, σε σύνολο χώρας, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 2 είναι οι εξής:

 • Γλυκά ύδατα: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν αύξηση 17,0% και 28,0% αντίστοιχα, το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2022 καλλιεργήθηκαν 2.652,5 τόνοι συνολικής αξίας 12.307,3 χιλ. ευρώ, έναντι 2.267,6 τόνων συνολικής αξίας 9.612,2 χιλ. ευρώ το 2021.
 • Υφάλμυρα ύδατα: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση 12,2% και αύξηση 0,1% αντίστοιχα, το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2022 καλλιεργήθηκαν 756,0 τόνοι συνολικής αξίας 2.347,5 χιλ. ευρώ, έναντι 861,5 τόνων συνολικής αξίας 2.346,3 χιλ. ευρώ το 2021.
 • Θαλάσσια ύδατα: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση 1,6% και αύξηση 33,1% αντίστοιχα, το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2022 καλλιεργήθηκαν 138.493,4 τόνοι συνολικής αξίας 837.993,4 χιλ. ευρώ, έναντι 140.682,8 τόνων συνολικής αξίας 629.775,0 χιλ. ευρώ το 2021.

Πίνακας 2. Ποσότητα και αξία προϊόντων υδατοκαλλιεργειών, κατά κατηγορία υδάτων, 2021 – 2022. Ποσότητα σε τόνους, αξία σε χιλιάδες ευρώ

Παραγωγή γόνου από εκκολαπτήρια και εκτροφεία

Οι μεταβολές στην ποσότητα παραγωγής γόνου κατά είδος σε σύνολο xώρας, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 3, είναι οι εξής:

Γενικό σύνολο: η ποσότητα του γόνου παρουσίασε μείωση 8,1% το 2022 σε σχέση με το 2021.

Συγκεκριμένα, ο γόνος ανήλθε σε 329.050 χιλιάδες ιχθύδια το 2022 έναντι 358.186 χιλιάδων ιχθυδίων το 2021.

Ειδικότερα, στα κυριότερα εκτρεφόμενα – καλλιεργούμενα είδη υδατοκαλλιέργειας, η ποσότητα παραγωγής γόνου σε σύνολο χώρας, παρουσίασε:

 • Λαβράκι: αύξηση 0,4% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, ο γόνος για το λαβράκι ανήλθε σε 133.482 χιλιάδες ιχθύδια το 2022, έναντι 133.007 χιλιάδων ιχθυδίων το 2021.
 • Τσιπούρα: μείωση 11,6% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, ο γόνος τσιπούρας ανήλθε σε 174.256 χιλιάδες ιχθύδια το 2022, έναντι 197.044  χιλιάδων ιχθυδίων το 2021.
 • Φαγκρί: μείωση 33,4% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, ο γόνος φαγκριού ανήλθε σε 11.945 χιλιάδες ιχθύδια το 2022, έναντι 17.946 χιλιάδων ιχθυδίων το 2021.
 • Πέστροφα: αύξηση 23,5% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, ο γόνος πέστροφας ανήλθε σε 7.665 χιλιάδες ιχθύδια το 2022, έναντι 6.209 χιλιάδων ιχθυδίων το 2021.
 • Λοιπά ψάρια: μείωση 57,2% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, ο γόνος των λοιπών ψαριών ανήλθε σε 1.702 χιλιάδες ιχθύδια το 2022, έναντι 3.980 χιλιάδων ιχθυδίων το 2021.

Πίνακας 3. Παραγωγή γόνου από εκκολαπτήρια και εκτροφεία, κατά είδος, 2021 – 2022. Σε χιλιάδες ιχθύδια

Πίνακας 3. Παραγωγή γόνου από εκκολαπτήρια και εκτροφεία, κατά είδος, 2021 – 2022. Σε χιλιάδες ιχθύδια

Απασχολούμενοι, κατά είδος εργασιακής σχέσης

Οι μεταβολές στην ετήσια απασχόληση, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 4 είναι οι εξής:

Στο γενικό σύνολο ο αριθμός των απασχολουμένων παρουσίασε αύξηση 4,5% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2022 το γενικό σύνολο εργαζομένων ανήλθε σε 4.046 έναντι 3.871 εργαζομένων το 2021.

Ειδικότερα, οι μεταβολές κατά είδος εργασιακής σχέσης είναι:

 • Το μόνιμο προσωπικό παρουσίασε αύξηση 4,4% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2022, το μόνιμο προσωπικό ανήλθε σε 3.597 εργαζόμενους έναντι 3.444 εργαζομένων το 2021.
 • Το έκτακτο προσωπικό παρουσίασε αύξηση 5,2% το 2022 σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2022 το έκτακτο προσωπικό ανήλθε σε 449 εργαζόμενους έναντι 427 εργαζομένων το 2021.

Πίνακας 4. Αριθμός απασχολουμένων στις μονάδες υδατοκαλλιεργειών, 2021 – 2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα νέα της ημέρας κάθε πρωί στο email σου!

Δε θα σας στείλουμε ποτέ spam! Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ NEA