Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
24.8 C
Athens

Αλλάζουν όλα στις θέσεις parking στις πιλοτές των πολυκατοικιών – Τι ορίζει πλέον ο νόμος

Με τις διατάξεις του νόμου 5005/2022 ρυθμίζεται
πλέον και νομικά το ζήτημα της κυριότητας ανοικτών θέσεων
στάθμευσης στην πιλοτή πολυκατοικίας με μονομερή τροποποίηση της
πράξης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Τι προβλέπει το άρθρο 46
του νόμου 5005/2022

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι πολλές θέσεις στάθμευσης στις
πιλοτές πολυκατοικιών είχαν «χιλιοστά» με αποτέλεσμα να
αντιμετωπίζονται ως οριζόντιες ιδιοκτησίες, κάτι
όμως που κρίνονταν ως «άκυρο» από τη νομολογία των δικαστηρίων, οι
(φερόμενοι ως) ιδιοκτήτες αυτών αντιμετώπιζαν προβλήματα στη χρήση
και τη μεταβίβασή τους.

Με το νέο νόμο όμως
5005/2022, επέρχονται τρεις αλλαγές:

1. Αναγνωρίζονται τα εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτών και οι
δικαιούχοι μπορούν να τα μετατρέψουν μονομερώς σε αποκλειστική
χρήση.

2. Αναγνωρίζεται ότι αν τρίτος, μη ιδιοκτήτης διαμερίσματος,
είχε δικαίωμα σε μια θέση στάθμευσης, τότε μπορεί να τα μεταβιβάσει
μόνο σε ένοικο πολυκατοικίας.

3. Αναγνωρίζεται ότι αν κάποιος είχε αποκλειστική χρήση επ’
αυτών, χωρίς να έχει και διαμέρισμα σε πολυκατοικία, μπορεί να τη
μεταβιβάσει μόνο σε δικαιούχο διαμερίσματος στην πολυκατοικία

Συγκεκριμένα οι σχετικές
διατάξεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 46

Κυριότητα ανοικτών θέσεων στάθμευσης στην πιλοτή – Προσθήκη παρ.
5Α στο άρθρο 1 του ν. 960/1979

Στο άρθρο 1 του ν. 960/1979 (Α’ 194), μετά την παρ. 5
προστίθεται νέα παρ. 5Α ως εξής:

«5Α. α) Ο ιδιοκτήτης οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης
πολυκατοικίας που έχει εμπράγματο δικαίωμα σε ανοικτή θέση
στάθμευσης στην πιλοτή της ίδιας πολυκατοικίας, που αποτελεί κατά
τη σύσταση αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία, προβαίνει σε μονομερή
τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου
να μετατρέψει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης στην πιλοτή ως
παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας
του χώρου κύριας χρήσης
και ταυτόχρονα να ενσωματώσει στην
τελευταία ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο που είχε κατά τη
σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών ο ανοιχτός χώρος στάθμευσης στην
πιλοτή.

Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των
συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.

β) Ανοικτή θέση στάθμευσης στην πιλοτή πολυκατοικίας που
αποτελεί κατά τη σύσταση αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία και επί της
οποίας δεν έχει εμπράγματο δικαίωμα ιδιοκτήτης επί οριζοντίου
ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης της αυτής πολυκατοικίας
δύναται να μεταβιβαστεί κατ’ εξαίρεση και μόνο σε άλλον
ιδιοκτήτη επί οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης της αυτής
πολυκατοικίας
.

Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης της οριζοντίου
ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης προβαίνει σε μονομερή
τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας
, προκειμένου
να μετατρέψει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης στην πιλοτή ως
παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας
του χώρου κύριας χρήσης και ταυτόχρονα να ενσωματώσει στην
τελευταία το ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο που είχε κατά τη
σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών ο ανοιχτός χώρος στάθμευσης στην
πιλοτή.

Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των
συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.

γ) Ο ιδιοκτήτης οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης
πολυκατοικίας, στον οποίο μεταβιβάστηκε και το δικαίωμα
αποκλειστικής χρήσης επί ανοικτής θέσης στάθμευσης στην πιλοτή ή
θέσης στον ακάλυπτο χώρο της ίδιας πολυκατοικίας, στην οποία θέση,
σύμφωνα με την πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας ή τον
κανονισμό της πολυκατοικίας, έχει συσταθεί αυτοτελές δικαίωμα
αποκλειστικής χρήσης χωρίς να συνδέεται με συγκεκριμένη οριζόντια
ιδιοκτησία-χώρο κύριας χρήσης της πολυκατοικίας, προβαίνει
σε μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας,
προκειμένου να αντιστοιχήσει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης της
πιλοτής
ή του ακάλυπτου χώρου ως παρακολούθημα στην
αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου κύριας
χρήσης.

Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των
συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.

Πηγή: Οδηγός του
Πολίτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα νέα της ημέρας κάθε πρωί στο email σου!

Δε θα σας στείλουμε ποτέ spam! Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ NEA