Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
20.5 C
Athens

ΕΕ: Ολιγόμηνη παράταση για τις κρατικές ενισχύσεις σε γεωργία και αλιεία

Κατά 6 μήνες παρατείνεται η ισχύς ορισμένων διατάξεων του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις (TCTF), οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων διαταραχών της αγοράς και ιδιαίτερα στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας στην ΕΕ.

Ειδικότερα, στις 11 Απριλίου 2024, η Κομισιόν πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη για τη συνεχιζόμενη διαταραχή της οικονομίας, η οποία επηρεάζει ιδίως τους πρωτογενείς τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Παράλληλα, έλαβε υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Απριλίου 2024 σχετικά με τη σημασία ενός ανθεκτικού και βιώσιμου αγροτικού τομέα για την επισιτιστική ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, καθώς και την προτροπή του Συμβουλίου να συνεχιστούν οι εργασίες για μια ενδεχόμενη επέκταση του TCTF.

Η συνεχιζόμενη διαταραχή της οικονομίας, επηρεάζει ιδίως τους πρωτογενείς τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει την περιορισμένη παράταση του τμήματος 2.1 του TCTF για τον πρωτογενή αγροτικό  τομέα, καθώς και για τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Η απόφαση αυτή, να καθυστερήσει η σταδιακή κατάργηση του TCTF, επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν περιορισμένα ποσά ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω τομείς για έξι επιπλέον μήνες, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Να σημειωθεί ότι η παράταση αυτή δεν συνεπάγεται αύξηση των ανώτατων ορίων, που προβλέπονται για τα ποσά ενίσχυσης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να μπορούν να παρέχουν σε εταιρείες που πλήττονται από την κρίση ή από τις επακόλουθες κυρώσεις και αντίμετρα, μεταξύ άλλων από τη Ρωσία, έως 280.000 ευρώ για τον αγροτικό τομέα και έως 335.000 ευρώ για τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Αναθεώρηση του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Παράλληλα, με αυτή την τροποποίηση, η Επιτροπή θα δρομολογήσει μια αναθεώρηση του κανονισμού για τις αγροτικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας υπό το πρίσμα των πληθωριστικών πιέσεων των τελευταίων ετών και του τρέχοντος πλαισίου το οποίο χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από τις υψηλές τιμές των βασικών εμπορευμάτων που επηρεάζουν τον αγροτικό τομέα.

Ο κανονισμός αυτός εξαιρεί τα μικρά ποσά στήριξης στον αγροτικό τομέα από τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, δεδομένου ότι θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν τον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές στην ενιαία αγορά.

Ειδικότερα, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη στον αγροτικό τομέα έως 20.000 ευρώ ανά δικαιούχο (25.000 ευρώ, εάν το κράτος μέλος διαθέτει κεντρικό μητρώο για την καταχώριση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας) για περίοδο τριών ετών χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στην Επιτροπή προς έγκριση.

Να σημειωθεί ότι οι κανόνες για τις αγροτικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας αναθεωρήθηκαν τελευταία φορά το 2019 και θα χρειαστεί να αναθεωρηθούν ξανά πριν από τη λήξη τους, η οποία έχει οριστεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα νέα της ημέρας κάθε πρωί στο email σου!

Δε θα σας στείλουμε ποτέ spam! Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ NEA