Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
30 C
Athens

Πανελλήνιες: Αυτά είναι τα θέματα που «έπεσαν» σε Υγιεινή, Προγραμματισμό Υπολογιστών, ΑΟΔ και Στοιχεία Μηχανών

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα Τρίτη 11 Ιουνίου, εξετάστηκαν σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας και συγκεκριμένα στα, Υγιεινή, Προγραμματισμό Υπολογιστών, ΑΟΔ και Στοιχεία Μηχανών.

Αύριο, ολοκληρώνονται για τους υποψηφίους των ΓΕΛ με τη διεξαγωγή των εξετάσεων να προχωράει κανονικά παρά τον καύσωνα.

Δείτε τα θέματα στην Υγιεινή εδώ

Δείτε τα θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών εδώ

Δείτε τα θέματα στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης εδώ

Δείτε τα θέματα στα Στοιχεία Μηχανών εδώ

Στην αγωνία των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων έρχεται να προστεθεί ο καύσωνας, ο οποίος θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου. Το υπουργείο Παιδείας απέστειλε χθες, 10 Ιουνίου, σε όλες τις σχολικές μονάδες εγκύκλιο με μία σειρά μέτρων προστασίας για τους μαθητές και τις μαθήτριες για τη μείωση των συνεπειών από την ένταση της ζέστης.

Η εγκύκλιος ΕΔΩ.

Σήμερα, 11 Ιουνίου, ύστερα από τη σύντομη “διακοπή” λόγω ευρωεκλογών, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάζονται στα μαθήματα: Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ), Στοιχεία Μηχανών.

Αύριο, Τετάρτη 12 Ιουνίου, εξετάζονται οι υποψήφιοι των ΓΕΛ στο τελευταίο τους μάθημα. Συγκεκριμένα διαγωνίζονται στα εξής μαθήματα:

την Ιστορία η Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στη Φυσική οι Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και στην Οικονομία η Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Η δομή της εξέτασης των μαθημάτων

Ιστορία

Για την εξέταση του μαθήματος «Ιστορία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Η Ιστορία ως μάθημα Προσανατολισμού, εξετάζεται με συνδυασμό ερωτήσεων, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες.

α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των υποψηφίων (ιστορικές έννοιες, ιστορικά γεγονότα, χρονολογίες, δράση ιστορικών προσώπων, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά φαινόμενα, κ.τ.λ.) και η κατανόησή τους.

β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο (2) τουλάχιστον θέματα που απαιτούν σύνθεση ιστορικών γνώσεων και κριτική ικανότητα (αξιολογήσεις ιστορικών γεγονότων ή ιστορικών προσώπων, ανάλυση αιτιών ή συνθηκών που συντέλεσαν στη διαμόρφωση και εξέλιξη σημαντικών ιστορικών φαινομένων κ.τ.λ.). Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους υποψηφίους σε φωτοτυπία. Το υλικό αυτό αφορά γραπτές ιστορικές πηγές, εικαστικά έργα, χάρτες, δια- γράμματα κ.τ.λ. που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ή ως μέσα άντλησης στοιχείων για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.

2. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους υποψηφίους γραπτώς.

Φυσική

Για την εξέταση του μαθήματος «Φυσική» της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, ισχύουν τα ακόλουθα:

Στους υποψηφίους δίνονται τέσσερα (4) θέματα που θα συνοδεύονται από πίνακα δεδομένων και τύπων ο οποίος θα περιλαμβάνεται στις διδακτικές οδηγίες. Τα θέματα έχουν την παρακάτω μορφή:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των υποψηφίων, καθώς και οι νοητικές δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων πειραματικών δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, τύπων, νόμων και αρχών. Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτούν ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής για την επίλυσή του/της. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

Οικονομία

Η εξέταση του μαθήματος «Οικονομία» της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, περιλαμβάνει τέσσερις (4) ομάδες ερωτήσεων:

α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.

β) Η δεύτερη αποτελείται από μία ερώτηση με την οποία ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι.

γ) Η τρίτη αποτελείται από μία άσκηση, η οποία απαιτεί την εφαρμογή τύπων, νόμων ή αρχών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Η τέταρτη αποτελείται από ένα πρόβλημα, το οποίο απαιτεί την ικανότητα συνδυασμού γνώσεων για τον υπολογισμό, τη συσχέτιση και αξιολόγηση οικονομικών μεγεθών. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους/στις υποψηφίους/ες γραπτώς.

Οι βαθμολογίες

Οι βαθμολογίες των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού αναμένεται να ανακοινωθούν μεταξύ 28ης Ιουνίου και 1ης Ιουλίου.

Πώς συνεχίζονται οι Πανελλαδικές για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι Πανελλαδικές 2024 θα τελειώσουν τη Δευτέρα, στις 17 Ιουνίου.

Αυτή την εβδομάδα συνεχίζουν με τα μαθήματα ειδικότητας.

Όπως προαναφέρθηκε, σήμερα, 11/6, εξετάζονται στα μαθήματα: Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ), Στοιχεία Μηχανών.

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές.

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου θα εξεταστούν στα μαθήματα: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚΙΙ), Ψηφιακά Συστήματα.

Οι εξετάσεις των υποψηφίων των ΕΠΑΛ θα ολοκληρωθούν την επόμενη Δευτέρα, στις 17 Ιουνίου με τα μαθήματα: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Οι εξετάσεις στα Ειδικά Μαθήματα

Οι εξετάσεις των Eιδικών και Μουσικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), θα διενεργηθούν από 18 μέχρι και 28 Ιουνίου.

Η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας για όλους τους υποψηφίους – ΓΕΛ και ΕΠΑΛ- για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) έχει προγραμματιστεί μεταξύ 17 και 28 Ιουνίου.

Το χρονοδιάγραμμα για τις υπόλοιπες τάξεις

Τελειώνουν την Παρασκευή 14 Ιουνίου τα μαθήματα για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία.

Την ίδια ημέρα, Παρασκευή 14 Ιουνίου, ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις της Α’ και Β’ Λυκείου.

Τη Δευτέρα 17 Ιουνίου τελειώνουν οι εξετάσεις των γυμνασίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα νέα της ημέρας κάθε πρωί στο email σου!

Δε θα σας στείλουμε ποτέ spam! Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ NEA