Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024
20 C
Athens

Υποχρεωτική η εγκατάσταση POS σε συνεργεία και εκθέσεις αυτοκινήτων

Τους 85 επαγγελματικούς κλάδους στους οποίους είναι υποχρεωτική
η εγκατάσταση POS και η αποδοχή πληρωμής με κάρτα,
καθόρισε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των
Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας. Το χρονικό διάστημα για τη
συμμόρφωση είναι 3 μήνες (έως 12 Ιουλίου),
ενώ για όσους προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια
των τελευταίων 30 ημερών προ της παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας
το περιθώριο αυξάνεται στους 4 μήνες από τη δημοσίευση της ΚΥΑ.

Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή στη σχετική μεταβολή
μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οφείλουν να συμμορφωθούν
εντός μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή. Στους
παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
1.500 ευρώ
, το οποίο μειώνεται κατά το ήμισυ αν καταβληθεί
εντός 30 ημερών.

Ανάμεσα στους επαγγελματικούς κλάδους που εμπίπτουν στην
εγκατάσταση και λειτουργία POS είναι τα συνεργεία αυτοκινήτων και
μοτοσικλετών αλλά και τα σημεία πώλησης. Ενώ η πληρωμή του σέρβις
ενός οχήματος με κάρτα είναι κάτι το συνηθισμένο, η αγορά
αυτοκινήτου με κάρτα είναι σπάνια, καθώς το επιτόκιό της είναι
υψηλότερο από αυτό ενός καταναλωτικού δανείου.

Οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων με βάση τον
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμπίπτουν στην παραπάνω
υποχρέωση είναι οι ακόλουθες:

ΚΑΔ       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

33.12     Επισκευή μηχανημάτων

33.13     Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού
εξοπλισμού

33.14     Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

35.11     Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

35.12     Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος

35.13     Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος

35.14     Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος

35.21     Παραγωγή φυσικού αερίου

35.22     Διανομή αέριων καυσίμων μέσω
αγωγών

35.23     Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω
αγωγών

36.00     Συλλογή, επεξεργασία και παροχή
νερού

43.21     Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

43.22     Υδραυλικές και κλιματιστικές
εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης

45.11     Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών
μηχανοκίνητων οχημάτων

45.19     Πώληση άλλων μηχανοκίνητων
οχημάτων

45.20     Συντήρηση και επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων

45.32     Λιανικό εμπόριο μερών και
εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

45.40     Πώληση, συντήρηση και επισκευή
μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

47.21     Λιανικό εμπόριο φρούτων και
λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.22     Λιανικό εμπόριο κρέατος και
προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.23     Λιανικό εμπόριο ψαριών,
καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.24     Λιανικό εμπόριο ψωμιού,
αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε
εξειδικευμένα καταστήματα

47.25     Λιανικό εμπόριο ποτών σε
εξειδικευμένα καταστήματα

47.26     Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού
σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.30     Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης
σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.41     Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών
υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε
εξειδικευμένα καταστήματα

47.42     Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.43     Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου
και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.52     Λιανικό εμπόριο σιδηρικών,
χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.54     Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών
οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.59     Λιανικό εμπόριο επίπλων,
φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.61     Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε
εξειδικευμένα καταστήματα

47.64     Λιανικό εμπόριο αθλητικού
εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65     Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε
είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71     Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε
εξειδικευμένα καταστήματα

47.72     Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και
δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.73     Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών
ειδών (φαρμακεία)

47.74     Λιανικό εμπόριο ιατρικών και
ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.75     Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και
ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.77     Λιανικό εμπόριο ρολογιών και
κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

55.10     Ξενοδοχεία και παρόμοια
καταλύματα

55.20     Καταλύματα διακοπών και άλλα
καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30     Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις
για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90     Άλλα καταλύματα

56.10     Δραστηριότητες υπηρεσιών
εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.30     Δραστηριότητες παροχής ποτών

59.14     Δραστηριότητες προβολής
κινηματογραφικών ταινιών

61.10     Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές
δραστηριότητες

61.20     Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές
δραστηριότητες

61.30     Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές
δραστηριότητες

69.10     Νομικές δραστηριότητες

69.20     Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης
βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών

71.11     Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12     Δραστηριότητες μηχανικών και
συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

75.00     Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77.11     Ενοικίαση και εκμίσθωση
αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.12     Ενοικίαση και εκμίσθωση
φορτηγών

77.21     Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών
αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.22     Ενοικίαση βιντεοκασετών και
δίσκων

77.29     Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων
ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

79.11     Δραστηριότητες ταξιδιωτικών
πρακτορείων

79.12     Δραστηριότητες γραφείων
οργανωμένων ταξιδιών

85.20     Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31     Γενική δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

85.32     Τεχνική και επαγγελματική
δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41     Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια
εκπαίδευση

85.51     Αθλητική και ψυχαγωγική
εκπαίδευση

85.53     Δραστηριότητες σχολών οδηγών

85.59     Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

86.10     Νοσοκομειακές δραστηριότητες

86.21     Δραστηριότητες άσκησης γενικών
ιατρικών επαγγελμάτων

86.22     Δραστηριότητες άσκησης ειδικών
ιατρικών επαγγελμάτων

86.23     Δραστηριότητες άσκησης
οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.90     Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης
υγείας

87.10     Δραστηριότητες νοσοκομειακής
φροντίδας με παροχή καταλύματος

87.20     Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή
καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και
χρήση ουσιών

87.30     Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή
καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

87.90     Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με
παροχή καταλύματος

88.91     Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και
παιδικών σταθμών

92.00     Τυχερά παιχνίδια και
στοιχήματα

93.13     Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.21     Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και
άλλων θεματικών πάρκων

93.29     Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης
και ψυχαγωγίας

95.11     Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών
και περιφερειακού εξοπλισμού

96.02     Δραστηριότητες κομμωτηρίων,
κουρείων και κέντρων αισθητικής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα νέα της ημέρας κάθε πρωί στο email σου!

Δε θα σας στείλουμε ποτέ spam! Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ NEA