Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024
29.5 C
Athens

ETIKETA

χαρτινο

Ποτέ λήγει το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης – Πώς γίνεται η αντικατάσταση

Το ροζ χάρτινο δίπλωμα οδήγησης θα αποτελεί παρελθόν σε λίγο καιρό. !function(v,t,o){var a=t.createElement("script");a.src="https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js",a.setAttribute("fetchpriority","high");var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText="width:0px!important;height:0px!important;"),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById("_vidverto-f3c3cde1ed433dd2c715c6879009e5ef");d.setAttribute("id",(d.getAttribute("id")+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount("7386",t,{width:720,height:405})}))}(window,document); Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, οι κάτοχοι αδειών...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ